Par mums

Mūsu vērtības, misija un nākotnes vīzija

Mūsu vērtības ir drošība, rūpes un uzticamība

  • Drošība – jo augsti drošības standarti ir pamatelements jebkurai veiksmīgai uzņēmējdarbībai.
  • Rūpes – jo daudzu ļoti veiksmīgu attiecību pazīme ir attieksme. Mūsu gadījumā tās ir rūpes par klientiem un viņu vēlmēm. Profesionāli, draudzīgi un pieklājīgi sniegti pakalpojumi ir Rīgas Pasažieru ostas konkurētspējas priekšrocība.
  • Uzticamība – jo starp citām panākumu atslēgām neiztrūkstošai jābūt klientu paļāvībai un ticībai apsolīto pakalpojumu kvalitātei. Tas attiecas gan uz operatīvo darbību, gan komercpraksi kopumā.

Mūsu misija ir radīt drošu un ērtu vidi gan kuģiem un citiem jūras transporta līdzekļiem, kas izmanto mūsu piestātnes pakalpojumus, gan arī cilvēkiem, kas ar tiem atbrauc. Citiem vārdiem sakot,  būt drošam, uzticamam, efektīvam un gādīgam pakalpojumu sniedzējam, kas ir patiesi ieinteresēts savu klientu un biznesa partneru vēlmju un ekspektāciju apmierināšanā.

Mūsu nākotnes vīzija paredz Rīgas pasažieru ostu kā sakārtotu, kontrolētu un pastāvīgā attīstībā esošu profesionālu ūdens transporta pakalpojumu vidi, kas spēj apmierināt vispieredzējušākos un prasīgākos klientus un ar sniegto pakalpojumu kvalitāti veicina investīcijas šīs vietas attīstībā.