Aktualitātes

Jau otro reizi šogad, Rīgā viesosies kruīza kuģis MS MARINA

13.septembrī, jau otro reizi šogad, Rīgā viesosies kruīza kuģis MS MARINA ar aptuveni 250 pasažieriem no ASV.

Visi pasažieri ir pilnībā vakcinēti un varēs izmantot š.g. 1.septembrī ieviestos ceļošanas atvieglojumus kruīza pasažieriem (vairs nav nepieciešams aizpildīt Covidpass apliecinājumu):

https://likumi.lv/ta/id/325776-grozijumi-ministru-kabineta-2020-gada-9-junija-noteikumos-nr-360-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas

Kruīzs ilgs 11 dienas un tā laikā kuģis, kā ierasts, apmeklēs gandrīz visu Baltijas jūras reģiona valstu ostas.

Foto: Rīgas Pasažieru osta